wp38eeca0f.png
Elektrotechnisch inspectie- en adviesbureau
wpcacf31f5.png
wp919530b6.png
wp79ad1b45.png
wpc7cac61e.png
wpe09b2042.png
wp7a2b8586.png
wp27b4ff38.png
wpf8035641.png
wp12fecebd.png
wp865ecf9b.png
wp6222ea9a.png
THERMOGRAFIE

Het opsporen van te hoge temperaturen (hot-spots) in schakel– en verdeelinrichtingen wordt tijdens onze inspecties standaard uitgevoerd middels een infrarood temperatuurmeting.
Hiermee worden de temperaturen gemeten en getoetst aan de maximaal toegestane waarden.
Wij kunnen echter ook, separaat of in combinatie met een inspectie, een uitgebreide infraroodmeting uitvoeren met gebruikmaking een thermografische camera.
Hiermee kunnen de aanwezige temperaturen van verbindingen en componenten middels fotografie en warmtebeelden eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden.
Het mag duidelijk zijn dat middels hot-spotmetingen storingen en uitval van installaties of delen daarvan kan worden voorkomen.
In een aantal gevallen is een regelmatige uitvoering van dit thermografisch onderzoek aan te bevelen, aangezien de inspectiefrequentie al gauw enkele jaren bedraagt.
Hierbij valt te denken aan schakel– en verdeelinrichtingen die ten behoeve van inspecties niet uitgeschakeld kunnen worden en installatiedelen in b.v. zware industriële omgevingen
met sterk wisselende temperaturen en belastingen.
In de periode tussen twee inspecties kan in dergelijke situaties natuurlijk al snel iets misgaan door b.v. het loswerken van verbindingen of het verslechteren van contacten.
In deze gevallen is een thermografisch onderzoek een waardevolle aanvulling op de NEN 3140 inspecties.
Het gevaar van uitval van elektrische installaties maar ook potentieel brandgevaarlijke situaties kunnen op deze manier worden onderkend en voorkomen.  

De verkregen resultaten van het onderzoek worden in een rapportage, die de foto’s, op– en aanmerkingen en adviezen bevat, aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.                                                                                        
Diverse verzekeringsmaatschappijen stellen dergelijke rapportages samen met NEN 3140 inspecties zeer op prijs.
Bovendien is hiermee de geregelde controle en de kwaliteit van de elektrische installatie zeer goed aantoonbaar.Thermografie is uitstekend  toepasbaar om bouwkundige afwijkingen te constateren.
Hierbij valt te denken aan:
- Het opsporen van isolatieproblemen en koudebruggen in gevels van gebouwen;
- Het  opsporen van vocht in gebouwen;
- Het opsporen van lekkages in daken;
- Het opsporen van lekkages in kelders;
- Het na-onderzoek na gerealiseerde isolatieverbetering;
- Het onderzoek van de warmteverdeling van vloerverwarming.
Door middel van een thermografische foto kunnen warmtelekken van gebouwen en woningen op uitstekende wijze zichtbaar gemaakt worden.
Een doelgerichte aanpak door middel van het aanbrengen van isolatie of isolerende beglazing is hierdoor heel eenvoudig.
INSPECTRO maakt gebruik van een thermografische camera van Fluke, type Ti40.
Deze camera maakt infrarood beelden gecombineerd met een werkelijke foto van het object.
Zoals op de foto is te zien zijn de warmtelekken duidelijk zichtbaar.
De thermografische opnamen worden, samen met een duidelijke uitleg van de foto’s en conclusies, in een rapportage aan de opdrachtgever
aangeboden.
Aan de hand van de rapportage kan vervolgens een isolatieplan worden gemaakt door de opdrachtgever zelf of door b.v. een aannemer.
Door middel van het aanbrengen van de juiste isolatie op de juiste plaats kan een aanzienlijke energiebesparing bewerkstelligd worden,
hetgeen zich vertaalt in een lagere energienota. Een groot aantal gemeenten heeft voor het aanbrengen van isolatie in woningen een aantrekkelijke
subsidieregeling. Voor meer informatie kunt u bij uw gemeente informeren.
wp41a69064_0f.jpg
wp62e8f43d.png
wp4a0d8401_0f.jpg
wpee44603e.png