wp38eeca0f.png
Elektrotechnisch inspectie- en adviesbureau
wpcacf31f5.png
wp919530b6.png
wp79ad1b45.png
wpc7cac61e.png
wpe09b2042.png
wp7a2b8586.png
wp27b4ff38.png
wpf8035641.png
wp12fecebd.png
wp865ecf9b.png
wp6222ea9a.png
INSPECTIES

In de normen NEN-EN 50110-1 en de NEN 3140 is bepaald dat elektrische installaties en elektrisch arbeidsmiddelen periodiek dienen te worden geïnspecteerd.
De interval van de uit te voeren inspecties is afhankelijk van een aantal factoren en wordt berekend door middel van een risicoanalyse.

Elektrische installaties

Bestaande elektrische (laagspanningsinstallaties) dienen te worden geïnspecteerd op o.a. de volgende punten:
- de algehele veiligheid van schakel- en verdeelinrichtingen, regel- en besturingskasten en de daarop aangesloten installaties (visuele inspectie en de uitvoering van metingen);
- de toetsing van de schakel- en verdeelinrichtingen en installaties aan de van toepassing zijnde normen, b.v. NEN 1010, NEN 3134, NEN 3410, en de NEN-EN 60204-1, (aan de hand van visuele inspectie en metingen);
- de aanwezigheid en deugdelijkheid van vluchtroutesignalering en noodverlichting volgens de eisen van de NEN-EN 1838 (visuele inspectie en beproeving);
- de aanwezigheid en actualiteit van de elektrotechnische tekeningen, o.a. volgens de normen NEN 1010, NEN-EN 50110-1 en NEN-EN 60204-1;

Nieuw aangelegde elektrische laagspanningsinstallaties dienen voor ingebruikname geïnspecteerd te worden volgens de eisen van de NEN 1010 - 2008 (deel 6).
Deze inspecties bestaan eveneens uit een visuele inspectie, metingen en beproevingen.

Bij goedkeuring van een elektrische installatie wordt een Certificaat van Goedkeuring verstrekt. Op deze wijze is de veiligheid en deugdelijkheid van de installatie aantoonbaar.

Elektrische arbeidsmiddelen

Elektrische arbeidsmiddelen worden visueel geïnspecteerd en gemeten.
Onder elektrische arbeidsmiddelen wordt verstaan:
alle verplaatsbare elektrische toestellen en apparaten, persoonlijke beschermingsmiddelen, meetinstrumenten en geïsoleerde gereedschappen.
Dit zijn o.a.:
* elektrische handgereedschappen (boormachines, haakse slijpmachines, decoupeerzagen e.d.),
* hand- en looplampen;
* verplaatsbare elektrische werktuigen (b.v. compressoren en zaagtafels);
* huishoudelijke apparaten (b.v. koffiezetapparaten, stofzuigers, koelkasten);
* kantoor-, computer-, en bureauapparatuur (computers, printers, telmachines,e.d.);
* verplaatsbare leidingen (haspels, verlengsnoeren en tafelcontactdozen);
* meetinstrumenten met netvoeding;
* verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen;
* persoonlijke beschermingsmiddelen;
* geïsoleerde gereedschappen.

Elektrische arbeidsmiddelen kunnen op verschillende manieren geïnspecteerd worden:

- Inspectie met het aanbrengen van goedkeuringsticker en vermelding van afgekeurde arbeidsmiddelen in de rapportage;
- Inspectie met het aanbrengen van goedkeuringsticker en het leveren van een goedkeuringscertificaat per arbeidsmiddel;
- Inspectie met het aanbrengen van goedkeuringsticker, het leveren van een goedkeuringscertificaat en codering per arbeidsmiddel.

Coderingen kunnen op verschillende manieren worden aangebracht, b.v. door middel van graveren, coderingen aan het snoer van het arbeidsmiddel of een sticker met een barcode.
De frequenties van de periodieke inspecties worden bepaald aan de hand van risico-analyses (volgens NEN 3140) en variëren in lengte. Met name de omgevingssituaties en het daaraan verbonden risico van het gebruik bepalen hoe vaak de inspecties moeten worden uitgevoerd.

Na het uitvoeren van de inspecties levert INSPECTRO de bevindingen, conclusies en adviezen in een duidelijke en overzichtelijke rapportage, die aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld wordt. De rapportage wordt op papier verstrekt en kan, indien gewenst, ook digitaal aangeleverd worden.

Draagbaar klimmaterieel

Naast de inspecties van elektrische arbeidsmiddelen verzorgt INSPECTRO ook de verplichte inspecties van trappen, en ladders .
Deze inspecties worden uitgevoerd volgens de NEN 2484.
De arbeidsmiddelen worden gecodeerd en de resultaten van de inspecties worden in een rapportage aan de opdrachtgever verstrekt.
Het klimmaterieel dient jaarlijks te worden geïnspecteerd. Per geïnspecteerd onderdeel wordt een inspectiecertificaat verstrekt.

Rolsteigers

INSPECTRO verzorgt ook de verplichte inspecties van rolsteigers.
Deze inspecties worden uitgevoerd volgens de  NEN 2718 .
De arbeidsmiddelen worden gecodeerd en de resultaten van de inspecties worden in een rapportage aan de opdrachtgever verstrekt.
De rolsteigers dienen jaarlijks te worden geïnspecteerd. Per geïnspecteerd onderdeel wordt een inspectiecertificaat verstrekt.

Valbeveiligingen

Ook de jaarlijkse inspectie van valbeveiligingen kunnen wij verzorgen. De valbeveiligingen worden o.a. geïnspecteerd volgens de NEN-EN 361 en dienen jaarlijks te worden geïnspecteerd.
De onderdelen worden tijdens de inspectie voorzien van een coderingsnummer en de resultaten van de inspectie worden in een rapportage verstrekt aan de opdrachtgever.
Per geïnspecteerd onderdeel wordt een inspectiecertificaat verstrekt.
wp2f669887_0f.jpg
wp191fa8ea_0f.jpg
wpf8686f0b_0f.jpg
wp14c1c5f3_0f.jpg
wp624a7b8b_0f.jpg
wp37880011_0f.jpg