wp38eeca0f.png
Elektrotechnisch inspectie- en adviesbureau
wpcacf31f5.png
wp919530b6.png
wp79ad1b45.png
wpc7cac61e.png
wpe09b2042.png
wp7a2b8586.png
wp27b4ff38.png
wpf8035641.png
wp12fecebd.png
wp865ecf9b.png
wp6222ea9a.png
OPLEIDINGEN

Volgens de eisen van de Arbowet en de NEN 3140 draagt de werkgever de verantwoordelijkheid ten aanzien van het vereiste opleiding- en kennisniveau van de werknemers. In het kader van de NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 dienen werknemers die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren opgeleid te worden en kennis te bezitten van de NEN-EN 50110-1 en de NEN 3140. De werkgever dient aansluitend de betreffende werknemer(s) schriftelijk aan te wijzen, waarbij de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de persoon worden vastgelegd.
Afhankelijk van hun werkzaamheden, vooropleiding en functie kunnen werknemers verschillende opleidingen volgen.

INSPECTRO kan de volgende opleidingen en trainingen verzorgen:

Presentatie NEN-EN 50110-1 en NEN 3140:

Voor personen die, uit hoofde van hun functie, op de hoogte dienen te zijn van de regelgeving zoals vastgelegd in de Arbowet, de  NEN-EN 50110-1 en de NEN 3140.

Deze presentatie is uitermate geschikt voor niet-elektrotechnisch deskundige personen zoals b.v. arbo-coördinatoren, leidinggevenden, management en directie.

Installatieverantwoordelijke (IVW):

Voor personen met een middelbare technische vooropleiding, richting energietechniek, die belast zijn met de verantwoordelijkheid voor de elektrische installatie (b.v. Hoofd Technische Dienst);

Werkverantwoordelijke (WVW):

Voor personen met een middelbare technische vooropleiding, richting energietechniek, die belast zijn met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden in- en aan elektrische installatie (b.v. Chef Technische Dienst);

Vakbekwaam Persoon (VP):

Voor personen met een lagere technische vooropleiding, richting energietechniek, die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden in- en aan elektrische Installatie (b.v. elektromonteurs);

Voldoend Onderricht Persoon (VOP):

Voor personen zonder elektrotechnische vooropleiding die belast zijn met de uitvoering van eenvoudige  elektrotechnische werkzaamheden (b.v. productiemedewerkers of wtb-monteurs).

Inspectie Elektrische Arbeidsmiddelen (IEA):

Voor personen die elektrische arbeidsmiddelen (gaan) inspecteren binnen het bedrijf of de instelling.

Praktijkinstructie NEN 3140:

Aanvullend op een NEN 3140 opleiding worden diverse werkzaamheden en vaardigheden praktisch behandeld.


Naast de NEN 3140 opleidingen kunnen wij ook andere opleidingen verzorgen op het gebied van elektrotechniek, zoals:

Opfriscursus NEN 1010  (NEN 1010:2007+C1:2008);

Inspectie volgens NEN 1010;

NEN 3134 (Medische ruimten);

NEN-EN 60204-1 (Machinerichtlijn);

Voorts kunnen wij u op maat gesneden, praktisch gerichte opleidingen bieden op vele gebieden van de elektrotechniek.
Wij kunnen de opleidingen bij u op locatie verstrekken maar deze kunnen ook gevolgd worden in onze eigen cursus- en praktijkruimte.
In onze cursusruimte kunnen wij de opleidingen verstrekken aan groepen van maximaal 12 personen.

wp99f5827c.gif
wpb2375cd9.gif
wp1b7b6e6f.gif
wp2c8695c7.gif
wp8c2fe82a_0f.jpg
wp799f565c_0f.jpg