wp38eeca0f.png
Elektrotechnisch inspectie- en adviesbureau
wpcacf31f5.png
wp919530b6.png
wp79ad1b45.png
wpc7cac61e.png
wpe09b2042.png
wp7a2b8586.png
wp27b4ff38.png
wpf8035641.png
wp12fecebd.png
wp865ecf9b.png
wp6222ea9a.png
NETANALYSE

Na het uitvoeren van de analyse kan worden bezien of het opgenomen vermogen beter kan worden verdeeld in driefasennetten, hetgeen op de energienota een  financieel voordeel oplevert. Middels de uitvoering van een netanalyse kan de oorzaak van het doorsmelten van (hoofd)patronen of beveiligingstoestellen opgespoord worden.
Storingen, veelal veroorzaakt door optredende harmonischen in het net, kunnen door middel een netanalyse zichtbaar gemaakt en opgespoord worden.
Bij veelvuldig optreden van deze harmonischen, met name de derde en vijfde harmonische, kunnen elektrische componenten dermate veel hitte ontwikkelen dat hierdoor brandgevaarlijke situaties ontstaan.

Apparaten die op het elektriciteitsnet worden aangesloten, kunnen netvervuiling veroorzaken. Die apparaten variëren van spaarlampen en computers tot schakelende voedingen van
machines. De omzetting van wisselspanning naar gelijkspanning is de boosdoener. Dat er maatregelen nodig zijn is wel duidelijk. Netvervuiling geheel uitbannen is niet mogelijk.
Een aanvaardbaar niveau vaststellen waardoor eventuele verstoringen acceptabel zijn, is dat wel.
Helaas is de wijze waarop dit berekend kan worden, niet in NEN 1010 opgenomen.
De norm richt zich, in bijlage CC 523 met tabel C52-1, voornamelijk op de meest kwetsbare factor in de leiding: de smelttemperatuur van de isolatie.
Normaal gesproken is daar goed mee te werken maar in veel situaties blijkt de netvervuilingscomponent in relatie tot de te verwachten kortsluitstroom veel groter te zijn.
UPS-systemen dragen mede bij aan de vervuiling van de netten waaraan wordt geleverd, omdat deze via een gelijkstroombuffer de belasting bedienen.
Ook de frequentieregelaars die sterk in opkomst zijn zorgen voor meer vervuiling van de netten.

Netvervuiling
De afgelopen jaren zijn er veel elektronische toepassingen, zoals gelijkrichters en geschakelde voedingen, bijgekomen, waardoor zich in het elektriciteitsnet steeds meer verstoorde sinusvormen voordoen.
Deze golf, die normaal gesproken heel gelijkmatig is, kan bij verstoring soms bizarre vormen aannemen.

Harmonischen
Dit is niet hetzelfde als een cos-φ-verschuiving tussen spanning en stroom als gevolg van een lineaire belasting, waardoor een zeker blindvermogen ontstaat.
Een vervormde sinus wordt veroorzaakt door hogere harmonischen, die optreden als gevolg van een niet-lineaire belasting.
Als resultaat daarvan gaan er ongewenste stromen lopen, die asymmetrie in het net veroorzaken.
Op die stromen zijn de kabels niet berekend, want ze leiden tot een verhoogde warmteontwikkeling. Omdat de frequentie wordt verhoogd, ontstaat ook het skin-effect.
Hierdoor gaan de stromen aan de buitenkant van de geleider lopen. De doorsnede van de kabel is dan te klein, de geleider wordt warm en beveiligingen kunnen uitvallen.

Een specifiek probleem is het optreden van doorgebrande nulgeleiders. Dit komt steeds vaker voor. De nulleider, die er niet op is berekend om stroom te voeren, is daarom dunner uitgevoerd dan de fasegeleiders
en hoeft niet te worden beveiligd. Als gevolg van netvervuiling kan in de nulleider een stroom optreden die drie maal zo hoog is als die in de fasegeleider. Het risico op doorbranden ligt daarmee voor de hand.
Hierdoor komen ook verschijnselen voor als een lamp die telkens doorbrandt.
De precieze oorzaak van zulke verschijnselen achterhalen is alleen mogelijk met een netanalyse van de installatie.

Stroommeting
Door middel van een  stroommeting gedurende een meerdaagse periode kan gemeten worden in hoeverre de opgenomen stroom in overeenstemming is met de aanwezige voorbeveiligingen van het energiebedrijf. Indien de stroommeting aantoont dat de voorbeveiligingen in waarde verlaagd kunnen worden  kan bij een aansluiting van grootverbruikers  een besparing bereikt worden die kan oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar.
wp424b9e82.png
wp237771a1_0f.jpg
wpbfbaea01.png