wp38eeca0f.png
Elektrotechnisch inspectie- en adviesbureau
wpcacf31f5.png
wp919530b6.png
wp79ad1b45.png
wpc7cac61e.png
wpe09b2042.png
wp7a2b8586.png
wp27b4ff38.png
wpf8035641.png
wp12fecebd.png
wp865ecf9b.png
wp6222ea9a.png

IMPLEMENTATIE

Conform de bepalingen van de NEN 3140 dient de regelgeving die gehanteerd wordt binnen een bedrijf of instelling ten aanzien van elektrische veiligheid vastgelegd te worden.
De bepalingen in de normen zijn ruim opgezet en gelden bovendien voor alle denkbare bedrijfstakken. Het mag duidelijk zijn dat dit niet in alle gevallen eenvoudig is toe te passen.
De eisen en regels dienen derhalve praktijkgericht opgesteld en vastgelegd te worden zodat dit voor het specifieke bedrijf werkbaar is en voo alle betrokkenen de grootst mogelijke duidelijkheid biedt.
Met name de handelingen die het veilig en spanningsloos werken  mogelijk maken (b.v. Lock & tag procedure) dienen duidelijk te worden vastgelegd.
INSPECTRO doet dit in de vorm van een Veiligheidshandboek NEN 3140.

De volgende zaken worden hierin opgenomen:

Algemeen:
Bijvoorbeeld:
* Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van personen;
* Aanwijzingen van personen;
* Uitvoering van inspecties.

Procedures:
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
* Installatiebeheer;
* Tekeningenbeheer;
* Uitvoering werkzaamheden door derden (b.v. installateurs).

Werkinstructies:
Alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden worden vastgelegd in werkinstructies.

Formulieren:
Alle toegepaste formulieren.

Na een inventarisatie kan een Veiligheidshandboek vervaardigd worden dat zich primair richt op de bestaande en specifieke bedrijfssituatie.
Bij de vervaardiging van een handboek wordt steeds zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande systemen en bedrijfsprotocollen.
Gekoppeld aan de opleidingen worden middels een veiligheidshandboek de eisen die vanuit de NEN 3140 aan de organisatie worden gesteld geheel ingevuld.
Het handboek is hierbij de spil waar het veilig werken volgens NEN 3140 om draait.

wpd11ca1c7_0f.jpg
wpb569992c.jpg