wp38eeca0f.png
Elektrotechnisch inspectie- en adviesbureau
wpcacf31f5.png
wp919530b6.png
wp79ad1b45.png
wpc7cac61e.png
wpe09b2042.png
wp7a2b8586.png
wp27b4ff38.png
wpf8035641.png
wp12fecebd.png
wp865ecf9b.png
wp6222ea9a.png
TEKENWERK

Over het algemeen is het bij de meeste bedrijven en instellingen in Nederland slecht gesteld met het elektrotechnisch tekenwerk.
De tekeningcontrole, onderdeel van de NEN 3140 inspectie, toont meestal aan dat de vereiste tekeningen ofwel niet aanwezig zijn of niet meer actueel zijn.
Een elektrotechnisch tekenpakket dat bijgewerkt en actueel is biedt inzicht in de opbouw van de installatie, hetgeen bij uitbreidingen of wijzigingen leidt tot duidelijkheid
welke mogelijkheden de installatie biedt met betrekking tot extra aan te sluiten vermogen.
Maar al te vaak blijkt dat uitbreidingen zonder enig inzicht willekeurig gepleegd worden, hetgeen leidt tot overbelasting, storingen en zelfs brandgevaarlijke situaties.

Een compleet en actueel tekenpakket biedt dan ook grote voordelen met betrekking tot de continuïteit van de installatie alsmede gemak bij het opsporen van storingen in de installatie.

De NEN 1010 stelt (wettelijk) verplicht dat van iedere elektrotechnische installatie die meer dan 12 eindgroepen bevat of waarop een vermogen van meer dan 20 kVA is aangesloten
de elektrotechnische tekeningen aanwezig en actueel dienen te zijn.

Het betreft hier o.m. de navolgende tekeningen:

· grondschema: overzicht van alle schakel- en verdeelinrichtingen;

· installatieschema: overzicht per schakel- en verdeelinrichting;

· installatietekening: overzicht van de plattegrond van het bedrijfsgebouw en van de daarin aanwezige elektrische installatie;

· stuurstroomschema: overzicht van stuurstroominstallaties van b.v. machines

INSPECTRO kan de vervaardiging van nieuwe tekeningen en het revisietekenwerk  van bestaande tekeningen verzorgen.
De tekeningen worden vervaardigd in AutoCad 2012 en kunnen als onderlegger dienen voor vele andere toepassingen, b.v. ontruimingsplannen, brandmeldsystemen, blusmiddelen etc.
De tekeningen worden digitaal geleverd en als witdruk.
Tijdens de opname van gegevens voor het vervaardigen van de tekeningen kunnen schakel- en verdeelinrichtingen voorzien worden van duidelijke coderingen en kan per schakel- en verdeelinrichting een kastkaart worden aangebracht.
Het verwerken van revisiegegevens van de tekeningen kan periodiek (b.v. tijdens de uitvoering van herhalingsinspecties) geregeld worden. De gecombineerde uitvoering van teken- en  leidt bovendien doorgaans tot een aanzienlijke kostenbesparing.
wpa36bf6a3.png
wp46e15180_0f.jpg
wpb24657a6_0f.jpg
wp4e160e8c_0f.jpg